Algemene vergadering

De Raad van bestuur nodigt alle Willemsfondsleden uit tot de algemene vergadering

Dagorde:
* verwelkoming van de leden door de voorzitter
* goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 2 maart 2018
* werkingsverslag 2018 door de secretaris
* financieel verslag 2018 door de penningmeester
* werkingsverslag 2019 door de secretaris
* begroting 2019 door de penningmeester
* verkiezing raad van bestuur
* goedkeuring van de begroting en de jaarrekeningen
* varia

Wij rekenen ten stelligste op een grote aanwezigheid.

NB:
Nieuwe kandidaten voor de Raad Van Bestuur kunnen zich schriftelijk melden bij voorzitter Rita Bonnaerens vóór vrijdag 1 maart. Dit kan via bijgevoegde contactgegevens.

Lidgelden 2019 niet vergeten.
Reeds betaald? …… Met dank voor de vlugge reactie.
Nog niet betaald?...... Doe vlug het nodige. Enkel na betaling is uw lidmaatschap in orde en ontvang je jouw lidkaart voor 2019 rechtstreeks van het provinciaal bestuur.
Reken eventueel af met een van onze bestuursleden, of schrijf het bedrag over op rekeningnummer BE84 7371 3109 7159 van Willemsfonds-Herzele met vermelding van naam.
Wie niet betaalt, zal de uitnodigingen en de 'Rechtuit' niet verder ontvangen.

Alvast bedankt.
Namens de voltallige Raad Van Bestuur

Bron: UiTinVlaanderen.be

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

Kantoren van de Liberale Mutualiteit

Organisatie

Willemsfonds Herzele

Filter op categorie