Heinz Grill - Welke vorm van spiritualiteit heeft de huidige en toekomstige tijd nodig?

In tal van publicaties alsook in de vele nieuwe bewegingen die op dit moment ontstaan schemert een duidelijke wens door naar een nieuw begin en een nieuwe cultuur. Een nieuwe cultuur waarin niet de systemen gedreven door winst, controle of macht centraal staan maar vooral de mens en zijn spirituele ontwikkeling.

Maar ook door een steeds sterkere digitalisering en daarmee verbonden een innerlijke leegte en een gebrek aan zingeving, zoekt en vindt een steeds grotere groep van mensen de weg naar één of andere vorm van spiritualiteit. De spiritualiteit maar ook de meditatie en de yoga worden hierbij vooral ingezet als een middel om tegenover het drukke en stresserende leven en de angstige en polariserende tijdsgeest opnieuw rust, ontspanning, stilte, harmonie, geluk, eenheid en vrede te vinden in zichzelf.

Spiritualiteit wordt heden ten dage op vele manieren begrepen en ingevuld zoals bijvoorbeeld via mediale wegen of channeling, via Oosterse zienswijzen en religies, via new age, wicca, reiki, via de energetisering van het lichaam, via mindfullness, via het buikgevoel of de intuïtie, …

De cruciale vraag die we hier echter dienen te stellen, is : Welke vorm van spiritualiteit heeft de huidige en toekomstige tijd nodig ? Want net zoals de mens en zijn bewustzijn doorheen de geschiedenis voortdurend in beweging en ontwikkeling is, zo is ook de spiritualiteit in ontwikkeling.

In zijn voordracht zal spiritueel leraar Heinz Grill het belang en de grote nood aan een concrete spiritualiteit en wat we daaronder kunnen begrijpen verduidelijken. Steeds weer opnieuw wijst hij op het punt dat het individu goed het onderscheid dient te kennen én te ervaren tussen enerzijds het steeds meer doorlaatbaar worden van het lichaam en anderzijds het actief leren werken met het bewustzijn en zijn bewustzijnskrachten het denken, het voelen en de wilskracht. Het maakt namelijk een fundamenteel verschil uit voor de individuele ontwikkeling, de opbouw van onze levenskrachten en ons sociale leven wanneer we enerzijds steeds sensibeler worden of wanneer we daarentegen steeds meer inzicht ontwikkelen in de kosmische en geestelijke wetmatigheden door het concreet leren ordenen, activeren en ontwikkelen van ons bewustzijn.

Het praktisch omzetten van deze ontwikkelde diepere inzichten en hoe ze in ons dagdagelijkse bestaan te gaan integreren en leven, vormt een ander belangrijk kernpunt in het werk van Heinz Grill alsook voor de huidige Michaëlische tijd. De spiritualiteit wordt op die manier geen vlucht, geen consumeren van spiritualiteit, geen materialistische spiritualiteit of louter een tegengewicht voor onze drukke en gepolariseerde cultuur. De concrete bewustzijnsontwikkeling zorgt er net voor dat ons dagdagelijkse en door technologie bepaalde leven, doordrongen wordt met zingeving en concrete inhouden. Zo ontstaat een gunstige en voor de huidige tijd noodzakelijke synthese tussen geestelijke inzichten en ons dagdagelijkse praktische leven.

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

€ 35,00

Waar

De Wattenfabriek

Contact

Organisatie

Vegetarische kookschool De Zonnekeuken

Filter op categorie