Meditatie ter ontwikkeling van een praktische en sociaal integreerbare spiritualiteit

Er is de laatste jaren een opmerkelijke en groeiende interesse in diverse vormen van meditatie bemerkbaar. Zowel de Oosterse, de boeddhistische en de transcendente meditatie als natuurlijk ook mindfulness vonden duidelijk hun weg naar een groter publiek.

De meditatie wordt hierbij vooral ingezet als een techniek om tegenover het drukke en stresserende leven weer rust, ontspanning, stilte, leegte, geluk, eenheid en vrede te vinden in zichzelf. Maar ook ter versterking van onze mentale en fysieke gezondheid wordt de meditatie meer en meer ingezet.

Geestelijk leraar en meditatie-expert Heinz Grill zal naast de bekende ontspanningsmogelijkheden vooral ook de minder bekende ontwikkelingsmogelijkheden van de meditatie voorstellen. Met ontwikkelingsmogelijkheden wordt hier bedoeld de concrete ontwikkeling van het bewustzijn en de intensieve scholing van de bewustzijnskrachten namelijk het denken, het voelen en de wil. Deze ontwikkeling en scholing van het bewustzijn is niet gebonden aan een religie, traditie of een welbepaalde meditatie-richting, ze is echter wel verrijkend voor elke vorm van meditatie.

Voor Heinz Grill is het van groot belang dat het individu dat wenst te mediteren goed het onderscheid leert kennen én ervaren tussen enerzijds het verzinken van het bewustzijn in het lichaam en anderzijds het zich vrijer leren bewegen van het bewustzijn tegenover het lichaam. In het eerste geval duikt het bewustzijn naar binnen in de eigen subjectieve, emotionele en lichaamsgebonden wereld, in het tweede geval ontwikkelt zich een objectiever, wakkerder, vrijer en helderder bewustzijn.

De belangrijke vraag die zich hier stelt is “hoe kunnen we in de meditatie het denken, het voelen en de wil activeren en vrijer leren bewegen ten opzichte van het lichaam?” Deze vraag is cruciaal voor elke vorm van meditatie omdat het onderscheid tussen een lichaamsgebonden en een lichaamsvrijer bewustzijn voor de ontwikkeling van de mens, zijn sociale leven en de opbouw van zijn levenskrachten een fundamenteel verschil uitmaakt.

Heinz Grill zal ook dieper ingaan op de minder bekende mogelijkheid waarbij je d.m.v. meditatie spiritueel inzicht leert ontwikkelen. Vooral het praktisch omzetten van deze diepere inzichten en hoe ze in het dagdagelijkse leven te integreren, zijn een belangrijk kernpunt in zijn levenswerk. De meditatie wordt op die manier geen vlucht of tegengewicht voor ons gestresseerde en drukke leven. Ze zorgt er net voor dat ons dagdagelijkse en technische leven op een inhoudelijke manier doordrongen wordt met zingeving en spiritualiteit.

Tijdens deze voordracht zal eveneens de werking van verschillende soorten Oosterse en Westerse meditaties, de werking van ziels-oefeningen en de verschillende vormen van concentratie, worden belicht. Ook het onderscheid tussen een meditatie waarbij men zich concentreert op een inhoud, zoals dit bijvoorbeeld in de antroposofie terug te vinden is en een meditatie zonder inhoud waarbij men streeft naar een vorm van leegte, zoals bijvoorbeeld bij de zen-meditaties, zal hij belichten. Als meditatie-expert zal Heinz Grill ook aanwijzingen geven hoe je d.m.v. de meditatie het karma en het leven na de dood concreet kan onderzoeken.

“De meditatie is geen toestand waarbij de mens in zichzelf verzonken is en waarin hij van de buitenwereld is afgesloten zonder waarneming, het is veeleer het resultaat van een vrij denken, waarin de gedachte zo objectief en helder wordt ervaren, dat dit een buitengewoon rustige atmosfeer tot stand brengt.” (Heinz Grill)

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

€ 35,00
voordeeltarief tem 31/08/2020 - 30,00 euro

Organisatie

Vegetarische kookschool De Zonnekeuken

Filter op categorie