Activiteiten in Woonzorgcentrum Ter Leen

  • De cafetaria is elke dag toegankelijk voor de bewoners, familieleden en bezoekers van 14u00 tot 17u15.
  • De bewoners brengen zelf een televisietoestel mee. Om veiligheidsredenen worden er enkel flatscreens toegelaten. 
  • De gebruikersraad komt één keer per trimester samen. Iedere bewoner kan aan de gebruikersraad deelnemen. Het doel van deze raad is het formuleren van adviezen, voorstellen, opmerkingen en vragen betreffende alle aspecten van opname en verblijf in Woonzorgcentrum Ter Leen. 
  • De animatie-activiteiten doen een beroep op de fysieke en psychische mogelijkheden van de bewoners, daarnaast stimuleren ze het “thuis-gevoel”. 


Verder zijn er ook nog:

  • De bibliotheek: woonzorgcentrum Ter Leen heeft een akkoord met de openbare bibliotheek in De Wattenfabriek. De bibliotheek bezorgt het woonzorgcentrum steeds een aantal grootletterboeken. Deze collectie wordt regelmatig vernieuwd. De vrijwillige boekenbodes verzorgen de boekenronde. 
  • Het tijdschrift Ter Leen: per trimester zorgt de animatie voor het samenstellen van een huiskrant. Deze krant bevat artikels over algemene onderwerpen betreffende het woonzorgcentrum. Iedere bewoner krijgt hiervan gratis een exemplaar. 
  • Film- en diavoorstellingen, dansdemonstraties, optredens van zangers, muzikanten, bezoeken van scholen, seniorenverenigingen,… In de zomer worden er ook regelmatig uitstappen gepland, bv. naar de kust, de markt, op bedevaart, … Ook de feestdagen worden op een passende manier gevierd.
Het Woonzorgcentrum Ter Leen beschikt over eigen kinesisten en ergotherapeuten. Samen zorgen zij ervoor dat de bewoners voldoende en aangepaste beweging krijgen. In de leefruimte wordt er op maandag en donderdag een halfuur bewegingsoefeningen gegeven. Er is ook aandacht voor ademhalingsoefeningen. Zingen is daarvoor uiterst geschikt. Woonzorgcentrum Ter Leen beschikt dan ook over een heus koor.

Daarnaast worden er door de ergotherapeuten ADL-activiteiten aangeboden, bv. een knutselwerk maken, een dessert klaarmaken, de eigen kast op orde leggen, tuinieren enzovoort.

Meer info

Op deze pagina vind je de maandelijkse activiteitenkalender van Woonzorgcentrum Ter Leen.