Vacature: deskundige Burgerzaken

Het lokaal bestuur Herzele zoekt een enthousiaste collega voor de dienst Burgerzaken.

Functie-inhoud

Je staat, samen met het team, in voor het voeren van de bevolkingsboekhouding, het organiseren en coördineren van de verkiezingen (op gemeentelijk vlak) en voor een aantal aanverwante taken zoals de uitreiking en de verwerking van identiteitsdocumenten en vreemdelingenkaarten, reispaspoorten en rijbewijzen, uittreksels uit het strafregister, het opmaken van de aktes van burgerlijke stand,…

Daarnaast sta je in voor de opvolging van de wetgeving rond burgerzaken (burgerlijke stand, bevolking en reispaspoorten, vreemdelingen en rijbewijs) en het beheren van de dossiers met betrekking tot de dienst burgerzaken.

Functieprofiel

Van de medewerker wordt verwacht dat hij/zij de complexe materie die te maken heeft met de aspecten bevolking/burgerlijke stand beheerst en op een vlotte, professionele, vriendelijke en heldere wijze kan communiceren met de burger aan het loket.

 • Je hebt kennis van het decreet lokaal bestuur
 • Je hebt kennis van de functie en werking van de gemeentelijke organen en diensten
 • Je hebt kennis van de wetgeving m.b.t. dienst burgerzaken (burgerlijk wetboek, vreemdelingenrecht, nationaliteit, rijbewijzen…
 • Je beschikt over een grondige kennis PC-toepassingen m.b.t. de functie
 • Je bent communicatief, zowel mondeling als schriftelijk, zowel intern als extern
 • Je kan goed in teamverband werken
 • Je werkt correct en nauwkeurig
 • Je beschikt over planningsvaardigheid en zelfstandigheid om bepaalde dossiers alleen af te handelen
 • Je kan wetten, reglementen en voorschriften snel eigen maken en juist interpreteren
 • Je hebt tact en bent discreet
 • betrokkenheid en engagement
 • Je leert graag bij en bent bereid tot permanente bijscholing
 • Je neemt initiatief om probleemstellingen aan te pakken en voorstellen te doen
 • Je hebt een klantvriendelijke ingesteldheid

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je beschikt over een Bachelordiploma of een diploma dat hieraan is gelijkgesteld
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • Je slaagt in de selectieproef

Selectieprocedure

 • Een schriftelijke proef over de beschikbare kennis, de planmatige en oplossingsgerichte aanpak aan de hand van praktijkgerichte casussen die voorgelegd worden.
 • Een mondelinge proef over de motivatie, de ervaring en de inpasbaarheid in de organisatie.
 • Er kan een preselectie plaatsvinden indien de praktische organisatie wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid kandidaten.

Aanbod

 • Contract onbepaalde duur
 • Maatschappelijk zinvol werk. 
 • Een passende verloning (weddeschaal en loopbaan B1-B3 – maandwedde min. 2.509 € tot max. 4.229,18€, aan huidige index ) met gereglementeerde verrekening van werkervaring.
 • Een boeiende en gevarieerde job met een goede balans tussen werk en privé (een werkweek van 38 uren, + 30 vakantiedagen)
 • Ruime opleidingskansen.
 • Extra-legale voordelen zoals maaltijdcheques van 8 euro, hospitalisatieverzekering, 2de pensioenpijler, tussenkomst in woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en fietsvergoeding.
 • Toffe collega’s om mee samen te werken

Solliciteren

Stuur je kandidatuur ten laatste op 3 mei 2021 via het online sollicitatieformulier op de website onderaan deze pagina.

Opgelet: we vragen je om een sollicitatiebrief, een cv, een kopie van het hoogst behaalde diploma, een kopie van het rijbewijs en een uittreksel uit het strafregister toe te voegen.

De kandidatuur moet uiterlijk 3 mei 2021 ingediend zijn.

Meer info

Contactpunt voor alle informatie en bijkomende toelichting: Dienst Personeel

Gepubliceerd op donderdag 1 april 2021 18.30 u.