Meer info over speelpleinwerking, grabbelpas en sportkampen tijdens paasvakantie

Update 26/03/2021: De sportkampen en speelpleinwerking tijdens de paasvakantie werden geannuleerd.

T.e.m. het einde van de paasvakantie (18 april) mogen er indoor geen groepsactiviteiten in de jeugd-, sport of culturele sector georganiseerd worden, ongeacht de leeftijd.
Groepsactiviteiten
 die outdoor plaatsvinden (bv outdoor voetbalstages) kunnen wel doorgaan rekening houdende met het verbod op samenscholing, bekrachtigd in het ministerieel besluit.

Noodopvang door lokaal bestuur

De noodopvang voor kleuters wordt door de Herzeelse BKO georganiseerd tijdens de paasvakantie (m.u.v paasmaandag en woensdag 7 april). De inschrijvingen hiervoor gebeuren via Ticketgang.


Voor kinderen uit de lagere school zal er noodopvang voorzien worden op de eigen school, in bubbels van 10. Dit van dinsdag 6/4 t.e.m. vrijdag 16/4, tussen 8u30 en 17u30.

Inschrijven kan door te mailen naar jeugd@herzele.be vóór woensdag 31 maart 2021 met vermelding van:

  • Naam kind(eren)
  • Leeftijd
  • School
  • Dagen waarop u opvang wenst en van wanneer tot wanneer
  • Telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken

Deze noodopvang geldt enkel voor kinderen waarvoor zelf geen andere oplossing gevonden kan worden.

Hierbij wordt voorrang gegeven aan:

  • Kinderen van wie beide ouders een job in een cruciale sector of essentiële diensten uitoefenen.
  • Kinderen van ouders voor wie telewerk niet mogelijk is.
  • Kinderen van alleenstaande ouders met een job in een cruciale sector en voor wie telewerk niet mogelijk is.
  • Kinderen in een kwetsbare thuissituatie.

We herhalen dat zieke kinderen en kinderen in quarantaine niet kunnen worden opgevangen.

Grabbelpas

Net zoals de vorige vakanties voorziet de jeugddienst weer wat leuks om thuis te doen.

Gepubliceerd op maandag 29 maart 2021 8.30 u.