Gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling (GROS)

De gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling (GROS) is een adviesraad die de burger wil betrekken bij het beleid rond allerlei thema’s die met internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling te maken hebben. Naast een adviserende taak wil de GROS in Herzele een groter draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling creëren via educatie en informatie.

Samenstelling:

De GROS bestaat uit Herzeelse vrijwilligers en organisaties die zich belangeloos inzetten voor een betere en meer rechtvaardige wereld (bv. Broederlijk Delen-Herzele, vzw ’t Uilekot, Wereldwinkel Eco&Fair Herzele, …).