Gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling (GROS)

Takenpakket

De gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling (GROS) is een adviesraad die de burger wil betrekken bij het beleid rond allerlei thema’s die met internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling te maken hebben. Naast een adviserende taak wil de GROS in Herzele een groter draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling creëren via educatie en informatie.

Samenstelling

De GROS bestaat uit Herzeelse vrijwilligers en organisaties die zich belangeloos inzetten voor een betere en meer rechtvaardige wereld: Valerie Monbaliu (vzw Benefiet Haïti), Elsie Elavia, Marc Van Iseghem (Broederlijk Delen Herzele), Sarah Hutse (vzw ’t Uilekot), Nathalie Vander Beken (Wereldwinkel Herzele) en Bellinda Van der Eecken (Picca For Gambia).

Meer info

Onderaan deze pagina vind je de statuten.