Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

De gemeenteraad van Herzele heeft een reglement inzake de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) goedgekeurd. Omdat Herzele samen met Zottegem en Sint-Lievens-Houtem één politiezone vormt, is er ook gekozen voor één gemeenschappelijk reglement.

Elke gemeente heeft graag dat zijn burgers op een prettige manier kunnen samenleven. Als dit samenleven bemoeilijkt wordt door hinder die de normale last overstijgt, dan spreken we over overlast. Er moet een reglement zijn om hiertegen te kunnen optreden. Daarnaast heeft de wetgever ook een aantal zaken gedepenaliseerd, d.i. dat deze zaken niet meer door de rechtbanken worden bestraft, maar nu het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties.

Procedure

Overtredingen op dit reglement worden door de politie vastgesteld. Deze overtredingen worden overgemaakt aan een provinciaal sanctionerend ambtenaar die hiervoor bevoegd is. U wordt daarna uitgenodigd om uw standpunt weer te geven. Een bemiddelingsgesprek is mogelijk. Voor jongeren vanaf 16 jaar is dit verplicht.

Er is beroep mogelijk bij de politierechtbank. Indien de overtredingen met een schorsing of intrekking van de vergunning beteugeld worden, is het College van burgemeester en schepenen bevoegd.

Bedrag

Indien de overtreding met een geldboete wordt beteugeld, kan die oplopen tot 250 euro. Voor minderjarigen vanaf 16 jaar is dit begrensd tot 125 euro, maar de ouders zijn burgerrechtelijk aansprakelijk.

Regelgeving

Het reglement bestaat uit een tekst van 12 bladzijden en heeft vooral te maken met geluidsoverlast en openbare veiligheid en doorgang.

Het reglement over de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) kan je op deze pagina downloaden en nalezen.