Home | ABC | Plan | Contact
Algemene info - Algemeen beleid & beleidsplannen - Bekendmakingen - Gemeenteraad - Burgemeester en schepenen - Gemeentediensten - Inspraak - Financiƫn
Algemene info
 • Inleiding
 • Herzele in cijfers
 • Logo Herzele
 • Wapenschild Herzele
 • Ereburgers
 • Orde van de Plataan
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Orde van de Plataan (Update: 29-12-2015)
  Het idee van de Orde van de Plataan vertrekt eigenlijk vanuit de vaststelling dat een gemeente dagdagelijks vooral bezig is met de orde van de dag. En meestal bestaat die uit het oplossen van problemen.

  Die proberen we dan op te lossen door dossiers aan te maken, door diensten op te richten, door projecten uit te werken, die in een begroting te stoppen enzovoort. Op die manier proberen we iets te veranderen in onze kleine, geliefde Herzeelse samenleving, waarvan we de vertegenwoordiger zijn.

  Maar een samenleving moet nu en dan ook eens stilstaan en uitdrukking geven aan wat ze belangrijk vindt. Niet door dingen te verbieden, maar ook door te belonen.

  Het reglement op de Orde van de Plataan is dus eigenlijk het omgekeerde van het reglement op de Gemeentelijke Administratieve Sancties.

  Met dit reglement willen we mensen belonen die op een bepaalde manier een voorbeeldfunctie hebben. Dit kan beroepshalve zijn, dit kan ook louter vrijwillig zijn. Wat ze doen, kunnen ze beloond of onbeloond doen. Zichtbaar of onzichtbaar. Gevraagd of ongevraagd.

  Belangrijk is dat ze het dagdagelijks doen en dat ze het met overtuiging doen.

  De bedoeling is dat op een fijne manier aandacht gegeven wordt aan personen die daar op een inspirerende manier getuige van zijn. Een manier waar andere burgers op de een of andere manier respect en waardering voor hebben, ook al is de prestatie op zich niet spectaculair.

  Om de toekenning buiten de politieke sfeer te brengen, wordt er niet over gestemd. Er zijn ook geen voordrachten of polls, zodat er geen winnaars of verliezers zijn. De personen die de Plataan ontvangen staan symbool voor die waarden die wij belangrijk vinden, maar hiermee is niet gezegd dat ze de enige zijn die deze waarden belichamen.

  Er wordt voorzien dat de burgemeester deze in persoon, maar namens de gemeente toekent. Hij pleegt hiervoor overleg met de fractievoorzitters van de politieke partijen en met een aantal wijze mensen.

  De bedoeling is dat 1 maal per legislatuur zes mensen dit ereteken kunnen krijgen.

  Het gaat om een eervolle vermelding, zodat er geen ander voordeel aan verbonden is dan de eer en het ontvangen van het ereteken. De laureaat wordt ook peter/meter van een Plataan op de Groenlaan.

  De voorwaarden zijn vastgelegd in het
  reglement:
  * Herzele blijvend een warm hart toedragen
  * Op een authentieke wijze (dit wil zeggen) door het leven van elke dag getuigenis
     afleggen van waarden die inspirerend zijn voor de Herzeelse bevolking.

  * Het moet gaan om drie mannen en drie vrouwen.


  De laureaten van 2008:
  * Wilfried De Durpel
  * Leen Verwimp
  * Marie-Jeanne Van Daele
  * Paul De Braekeleer
  * Teresa Van Bun
  * Pierre Merlevede
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Inleiding
      › Herzele in cijfers
      › Logo Herzele
      › Wapenschild Herzele
      › Ereburgers
      › Orde van de Plataan
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF