Home | ABC | Plan | Contact
Algemene info - Algemeen beleid & beleidsplannen - Bekendmakingen - Gemeenteraad - Burgemeester en schepenen - Gemeentediensten - Inspraak - Financiƫn
Inspraak
 • Inleiding
 • Adviesraden
 • Jouw stem laten klinke...
 • Openbaarheid van bestu...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Openbaarheid van bestuur (Update: 02-11-2012)
  Het decreet van 26 maart 2004 over openbaarheid van bestuur regelt de actieve en passieve openbaarheid met betrekking tot bestuursdocumenten die in het bezit zijn van een overheid, in dit geval de gemeente.


  Actieve en passieve openbaarheid
  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 'actieve' en 'passieve' openbaarheid:
  * actieve openbaarheid: de gemeente neemt zelf initiatieven om de burger te informeren
     over het gemeentebeleid (inlichtingen over de werking en de structuur van de
     gemeente en gemeentediensten, via brochures en infobladen, website, ...).

  * passieve openbaarheid: als inwoner kan je zelf de gemeente verzoeken bepaalde
     bestuursdocumenten openbaar te maken en dit door er inzage in te verlenen, er uitleg
     over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen.  Welke bestuursdocumenten?

  Volgende bestuursdocumenten kan je op deze website consulteren:
  *
  Beleidsplannen
  *
  Agenda gemeenteraad
  *
  Notulen gemeenteraad


  Aanvraagprocedure (passieve) openbaarheid van bestuur
  Je richt jouw aanvraag schriftelijk (brief of e-mail) aan de gemeentesecretaris Daniel Adriaens (Markt 20 in Herzele) - e-mail:
  secretaris@herzele.be.

  Je aanvraag bevat volgende zaken:
  * jouw naam en adresgegevens

  * de aangelegenheid waarover het gaat en, indien mogelijk, de specifieke
     bestuursdocumenten waarover de aanvraag gaat

  * welke vorm van openbaarheid je wenst (inzage, uitleg, afschrift)
  * de reden van je aanvraag
  * indien het om gevoelige informatie gaat, zoals privacy-gegevens en commerciële of
     industriële informatie, voeg je het bewijs toe dat de persoon van wie de informatie
     afkomstig is, heeft ingestemd met de openbaarmaking ervan
   


  Aanverwante onderwerpen
      ›  Inleiding
      › Adviesraden
      › Jouw stem laten klinken
      › Openbaarheid van bestuur
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF