Home | ABC | Plan | Contact
Algemene info - Algemeen beleid & beleidsplannen - Bekendmakingen - Gemeenteraad - Burgemeester en schepenen - Gemeentediensten - Inspraak - Financiƫn
Bekendmakingen
 • Reglementen & verorden...
 • Andere bekendmakingen
 • Mandaten en vergoeding...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Reglementen & verordeningen (artikel 186 GD) (Update: 20-02-2018)
  Titel
  Datum beslissing
  Datum bekendmaking
  website
  Link
  Wonen en Leefomgeving
  Aanbrengen van gele onderbroken strepen ter hoogte van Holestraat 2 app. 1 - 12 in Borsbeke
  GR 24-01-2018
   20-02-2018
  Wonen en Leefomgeving
  Invoeren van een parkeerplaats beperkt in tijd ter hoogte van boekhandel Papyrus, Groenlaan 29 in Herzele
  GR 24-01-2018
  20-02-2018
  Wonen en Leefomgeving
  Verwijderen van gele onderbroken strepen ter hoogte van Perrestraat 60 in Hillegem
  GR 24-01-2018
   20-02-2018
  Bestuur en Organisatie
  Ronde van Vlaanderen Cyclo op zaterdag 31 maart 2018
  GR 24-01-2018
   20-02-2018
  Bestuur en Organisatie
  Politieverordening voor de Ronde van Vlaanderen voor elite op zondag 1 april 2018
  GR 24-01-2018
  20-02-2018
  Algemene financiering
  Ingekohierde belasting op klei- en leemontginning
  GR 20-12-2017
   28-12-2017
  Algemene financiering
  Ingekohierde belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken voor derden
  GR 20-12-2017
  28-12-2017
  Algemene financiering
  Ingekohierde belasting op de tweede verblijven en weekendhuisjes
  GR 20-12-2017
  28-12-2017
  Algemene financiering
  Contant te betalen belasting op het afleveren van identiteitskaarten, identiteitsstukken, paspoorten en trouwboekjes
  GR 20-12-2017
   28-12-2017
  Algemene financiering
  Ingekohierde belasting op de huis-aan-huis verspreiding van drukwerken met handelskarakter
  GR 20-12-2017
   28-12-2017
  Algemene financiering
  Aanvullende belasting op de personenbelasting
  GR 20-12-2017
  28-12-2017
  Algemene financiering
  Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
  GR 20-12-2017
  28-12-2017
  Algemene financiering
  Ingekohierde belasting op het weghalen van afvalstoffen, gestort op de plaatsen waar dit storten door een wettelijke of reglementaire bepaling verboden is
  GR 20-12-2017
  28-12-2017
  Algemene financiering
  Ingekohierde belasting op drank- en snoepautomaten
  GR 20-12-2017
  28-12-2017
  Algemene financiering
  Ingekohierde algemene milieubelasting op gezinnen, hinderlijke bedrijven en private rusthuizen
  GR 20-12-2017
  28-12-2017
  Algemene financiering
  Ingekohierde belasting op de uitbating van een dancing
  GR 20-12-2017
  28-12-2017
  Algemene financiering
  Opcentiemen op de gewestelijke heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen
  GR 20-12-2017
  28-12-2017
  Algemene financiering
  Contant te betalen belasting op het privatief gebruik van het openbaar domein/openbare weg
  GR 20-12-2017
  28-12-2017
  Algemene financiering
  Contant te betalen belasting op het vervoer van dronken personen
  GR 20-12-2017
  28-12-2017
  Algemene financiering
  Ingekohierde belasting op de leegstand van gebouwen en woningen
  GR 20-12-2017
  28-12-2017
  Algemene financiering
  Ingekohierde belasting op frituren, hot-dog- en escargotskramen
  GR 20-12-2017
   28-12-2017
  Algemene financiering
  Ingekohierde belasting op de aanplakborden
  GR 20-12-2017
  28-12-2017
  Algemene financiering
  Contant te betalen belasting op de stedenbouwkundige dossiers en uittreksels
  GR 20-12-2017
  27-12-2017
  Algemene financiering
  Belasting op onbebouwde percelen en kavels
  GR 20-12-2017
  27-12-2017
  Wonen en Leefomgeving
  Reglement opname van woningen en gebouwen in het leegstandsregister
  GR 20-12-2017
  27-12-2017
  Wonen en Leefomgeving
  Gemeentelijk reglement verwaarloosde woningen en gebouwen
  GR 20-12-2017
  27-12-2017
  Wonen en Leefomgeving
  Inrichten van twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen op het plein voor De Steenoven in de Kerkkouter en aan De Wattenfabriek in Herzele
   GR 20-12-2017
   27-12-2017
  Wonen en Leefomgeving
  Invoeren van een zonaal snelheidsplan met zone 30, zone 50 en woonerf
  GR 20-12-2017
   27-12-2017
  Wonen en Leefomgeving
  Invoeren van een poorteffect in de Dries in Hillegem
  GR 20-12-2017
  27-12-2017
  Wonen en Leefomgeving
  Invoeren van een parkeerplaats voor mindervalide ter hoogte van de Kouterstraat 17 in Herzele
  GR 20-12-2017
  27-12-2017
  Wonen en Leefomgeving
  Invoeren van verplichte rijrichting ter hoogte van de vluchtheuvel in de Merehoekstraat in Hillegem
  GR 20-12-2017
  27-12-2017
  Wonen en Leefomgeving
  Aanpassen voorrangsregeling Oudendries in Herzele
  GR 20-12-2017
  27-12-2017

  Noot bij 'Datum beslissing':
  * gemeenteraad = GR
  * college van burgemeester en schepenen = CBS
  * burgemeester = Burg
  * gouverneur = Gouv


  Vorige dienstjaren
  * 2017
  * 2016
  * 2015
  * 2014
  * 2013


   


  Aanverwante onderwerpen
      › Reglementen & verordeningen (artikel 186 GD)
      › Andere bekendmakingen
      › Mandaten en vergoedingen
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF