Home | ABC | Plan | Contact
Algemene info - Algemeen beleid & beleidsplannen - Bekendmakingen - Gemeenteraad - Burgemeester en schepenen - Gemeentediensten - Inspraak - Financiƫn
Bekendmakingen
 • Reglementen & verorden...
 • Andere bekendmakingen
 • Mandaten en vergoeding...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Reglementen & verordeningen (artikel 186 GD) (Update: 12-12-2017)
  Titel
  Datum beslissing
  Datum bekendmaking
  website
  Link
  Wonen en Leefomgeving
  Uitbreiden van afgebakende parkeerplaatsen in de Kloosterstraat in Herzele
  GR 22-11-2017
  12-12-2017
  Wonen en Leefomgeving
  Aanbrengen van gele onderbroken strepen ter hoogte van huisnummer 71 en aanbrengen van een parkeerplaats voor mindervalide ter hoogte van huisnummer 84 in de Holestraat in Borsbeke
  GR 22-11-2017
  12-12-2017
  Wonen en Leefomgeving
  Aanbrengen van gele onderbroken strepen in de Graaf du Parclaan tegenover het kruispunt met de Burchtlaan in Herzele
  GR 22-11-2017
  12-12-2017
  Wonen en Leefomgeving
  Invoeren van een parkeerverbod in de brandweg rond De Wattenfabriek, Solleveld in Herzele
  GR 22-11-2017
  12-12-2017
  Wonen en Leefomgeving
  Aanbrengen van gele onderbroken lijnen in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 82 tot 88
  GR 25-10-2017
  08-11-2017
  Wonen en Leefomgeving
  Invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km/uur in de Schipstraat N464 in Sint-Lievens-Esse
  GR 25-10-2017
  08-11-2017
  Algemene financiering
  Retributie inzake de terugvordering van de kostprijs van het aangetekend verzenden van de laatste herinneringsbrieven voor de invordering van fiscale schuldvorderingen van de belastingplichtigen
  GR 27-09-2017
  17-10-2017
  Wonen en Leefomgeving
  Aanbrengen van een stopbord aan het einde van het fietspad in de Lindestraat in Herzele
  GR 27-09-2017
  17-10-2017
  Mobiliteit
  Inrichten blauwe zone ter hoogte van Molendijk 10 in Herzele
  GR 05-07-2017
  07-09-2017
  Mobiliteit
  Bijkomende parkeerplaats voor mindervalide op het kerkplein van Sint-Lievens-Esse
  GR 05-07-2017
  07-09-2017
  Wonen en leefomgeving
  Wijziging van het reglement op de gemeentelijke premie voor startende zelfstandigen
  GR 31-05-2017
  18-07-2017
  Wonen en leefomgeving
  Aanbrengen van 4 afgebakende parkeerplaatsen in de Ressegemstraat ter hoogte van huisnummers 1 tot 5
  GR 31-05-2017
  18-07-2017
  Wonen en leefomgeving
  Politieverordening inzake het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen
  GR 26-04-2017
  18-07-2017
  Welzijn en ouderen
  Aanpassing huishoudelijk reglement IBO De Buiteling
  GR 26-04-2017
  18-07-2017
  Belastingen en retributies
  Aanpassen van het raadsbesluit van 21 december 2016 op de opcentiemen op de gewestelijke heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen
  GR 29-03-2017
  18-07-2017
  Mobiliteit
  Aanbrengen van gele onderbroken strepen ter hoogte van Holestraat 68 in Borsbeke
  GR 29-03-2017
   18-07-2017
  Mobiliteit
  Parkeerplaatsen voor mindervalide ter hoogte van Hoogstraat 13 en Hoogstraat 67 in Herzele
  GR 22-02-2017
  18-07-2017
  Onderwijs
  Goedkeuring verkiezingsreglement schoolraad gemeentelijke basisschool voor geleding ouders en personeel 2017-2021
  GR 25-01-2017
  18-07-2017
  Mobiliteit
  Aanbrengen van gele onderbroken lijnen op de Oudendries ter hoogte van het kruispunt met de Schoolstraat en op de Hoogstraat ter hoogte van het kruispunt met de Bloemenstraat
  GR 25-01-2017
  18-07-2017
  Mobiliteit
  Aanvullende verkeersmaatregel Margrieteweg in Borsbeke
  GR 25-01-2017
  05-07-2017

  Noot bij 'Datum beslissing':
  * gemeenteraad = GR
  * college van burgemeester en schepenen = CBS
  * burgemeester = Burg
  * gouverneur = Gouv


  Vorige dienstjaren
  * 2016
  * 2015
  * 2014
  * 2013


   


  Aanverwante onderwerpen
      › Reglementen & verordeningen (artikel 186 GD)
      › Andere bekendmakingen
      › Mandaten en vergoedingen
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF