Home | ABC | Plan | Contact
Afval - Land- & Tuinbouw - Milieu - Overlast - Verkeer & Mobiliteit - Hinder in kaart - Klimaatgezonde gemeente - Wegenwerken
Land- & Tuinbouw
 • Bodemanalyses
 • Erosie
 • Landbouwplastiek
 • Landbouwtelling
 • Schade aan teelten
 • Subsidie groenbedekker...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Landbouwtelling (Update: 29-10-2012)
  Voor wie?
  Enkel bedrijven die land- of tuinbouwproducten voortbrengen voor de verkoop zijn onderworpen aan de jaarlijkse landbouwtelling. De telling heeft betrekking op de oppervlakte per teelt die in gebruik is bij de Herzeelse land- en tuinbouwers voor cultuurgrond (maïs, graangewassen, weiden, grasland, enz.).

  De oppervlakte besteed aan specifieke teelten, wordt eveneens geteld (bloemen, snijbloemen en hopteelt). Bovendien maken ook dieren het voorwerp uit van een jaarlijkse telling (runderen, varkens, pluimvee, bijenkasten,...).

  Land- en tuinbouwers die deelnemen aan de jaarlijkse landbouwtellingen kunnen het daaropvolgend jaar aanspraak maken op één gratis bodemontleding en/of mineraalstikstofonderzoek.


  Wat zijn de stappen?

  De mogelijke telplichtigen worden verzocht zich op een bepaalde dag en uur aan te bieden op de dienst Land- en Tuinbouw. Met hun uitnodiging krijgen de telplichtigen reeds een werkformulier meegestuurd dat vooraf dient ingevuld te worden. Personen voor wie het onmogelijk is om zich op de gestelde datum aan te bieden, kunnen in overleg met de dienst een andere afspraak regelen.


  Waar kan je terecht?

  Dienst Land- en Tuinbouw (Markt 20 in Herzele) - tel. 053-60 70 74 - fax:
  053-60 83 11 - e-mail:
  Katrien.Ponnet@herzele.be.
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Bodemanalyses
      › Erosie
      › Landbouwplastiek
      › Landbouwtelling
      › Schade aan teelten
      › Subsidie groenbedekkers
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF