Home | ABC | Plan | Contact
Afval - Land- & Tuinbouw - Milieu - Overlast - Verkeer & Mobiliteit - Hinder in kaart - Klimaatgezonde gemeente - Wegenwerken
Land- & Tuinbouw
 • Bodemanalyses
 • Erosie
 • Landbouwplastiek
 • Landbouwtelling
 • Schade aan teelten
 • Subsidie groenbedekker...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Schade aan teelten (Update: 01-11-2012)
  Wanneer in onze gemeente door overmacht zoals onweder, hagelslag, overstroming of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter aan land- en tuinbouwteelten in open lucht of onder glas, schade wordt aangericht die de bedrijfsinkomsten van de landbouwers en tuinders in aanzienlijke mate kan verminderen, roept de burgemeester de commissie tot vaststelling van schade aan teelten bijeen.


  Samenstelling van de commissie
  * Burgemeester of bevoegde schepen
  * Bevoegd diensthoofd van het Bestuur der Directe Belastingen (FOD)
  * Gewestingenieur van de buitendiensten van de Afdeling "Structuur en Investeringen"
     van het ALV
  * Expert landbouwer, door de burgemeester aangewezen
  * Expert landbouwer, door de Gewestingenieur aangewezen

  Van deze vaststelling wordt een proces-verbaal opgesteld en toegestuurd naar het Ministerie van Financiën, het Agentschap voor Landbouw en Visserij (afdeling structuur en investering) en aan de geteisterde land- of tuinbouwer.


  De processen-verbaal van vaststelling van schade aan teelten zijn in de volgende gevallen uiterst belangrijk
  * Aftrek van de uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de regels van de
     forfaitaire grondslagen van aanslag en vermindering van de onroerende voorheffing
  * Eventueel voorstel tot tussenkomst van het Rampenfonds. Het PV van de
     schattingscommissie kan eventueel ook gebruikt worden voor een eventuele
     toekenning van uitstel van betaling voor (V)LIF-dossiers of voor de controle van
     bijzondere opbrengstverliezen bij producenten die genieten in het kader van
     een Europese richtlijn.


  Hoe vraag je dit aan?

  De betrokken land- en tuinbouwer(s) moeten hun vraag om de "commissie tot vaststelling van schade aan teelten" op te roepen, schriftelijk stellen aan de burgemeester. Zij vermelden in hun brief de getroffen percelen, de datum en de oorzaak van de schade en voegen hierbij een kopie van de oppervlakteaangifte en luchtfoto.


  Waar kan je terecht?
  Dienst Land- en Tuinbouw (Markt 20 in Herzele) - tel. 053-60 70 74 - e-mail:
  Katrien.Ponnet@herzele.be.

  Meer informatie in verband met aanvragen bij het rampenfonds vind je
  hier.
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Bodemanalyses
      › Erosie
      › Landbouwplastiek
      › Landbouwtelling
      › Schade aan teelten
      › Subsidie groenbedekkers
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF