Home | ABC | Plan | Contact
Afval - Land- & Tuinbouw - Milieu - Overlast - Verkeer & Mobiliteit - Hinder in kaart - Klimaatgezonde gemeente - Wegenwerken
Afval
 • Inleiding
 • Afvalkalender en afval...
 • Composteren
 • Containerpark
 • Huisvuil - tarieven
 • Ongewenste reclame
 • Sluikstorten
 • Sluikverbranden
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Sluikverbranden (Update: 02-05-2013)
  Afval in de tuin verbranden mag niet zomaar!
  Heel wat Vlamingen verbranden nog steeds zelf hun afval, bijvoorbeeld in een ton of op een hoopje in de tuin. Dit is streng verboden. Logisch, want de stoffen die vrijkomen zijn erg schadelijk, zowel voor het milieu als voor de gezondheid. Bovendien zadel je jouw buren op met ernstige geur- en rookhinder.

  Het illegaal verbranden van afvalstoffen in open lucht is verantwoordelijk voor 25% van de totale dioxine-uitstoot in Vlaanderen. Ter vergelijking, huisvuilverbrandingsinstallaties vertegenwoordigen maar een aandeel van minder dan 0,5%. De verbranding van (tuin)afval in open lucht door particulieren tast de Vlaamse milieu- en leefkwaliteit dus ernstig aan.

  Dioxines ontstaan bij verbrandingsprocessen in aanwezigheid van chloorbronnen: plasticafval, PVC-flessen, bewerkt hout (geverfd hout, gevernist hout, verlijmde spaanderplaten, vezelplaten, multiplexplaten verhard of bedekt met PVC, hout met brandvertragende middelen,...). Wanneer je dus in een kachel, open haard of in open lucht afvalstoffen verbrandt, stelt zich een ernstig probleem.

  De meest schadelijke stoffen die vrijkomen bij particuliere afvalverbranding zijn dioxines, PAK's (polycylcische aromatische koolwaterstoffen), fijn stof en zware metalen.
  PAK's en dioxines neemt men hoofdzakelijk op via de voeding. Ze stapelen zich op in het lichaam. Beide stoffen hebben uiteenlopende schadelijke effecten op de gezondheid (kanker, verstoring afweersysteem, effect op hormonen,...). Fijn stof kan op korte termijn bestaande gezondheidsproblemen als luchtwegeninfecties en astma verergeren. Bij langdurige blootstelling kan fijn stof leiden tot astma of chronische bronchitis, met benauwdheid, piepende ademhaling en hoesten als gevolg.
   
  Voorkomen is beter dan genezen. Breng daarom je afval naar een containerpark of laat het ophalen via de huis-aan-huisophaling door ILVA. Zo riskeer je geen boete en neem je jouw verantwoordelijkheid voor de gezondheid van jezelf en je omgeving!
   


  Aanverwante onderwerpen
      ›  Inleiding
      › Afvalkalender en afvalgids
      › Composteren
      › Containerpark
      › Huisvuil - tarieven
      › Ongewenste reclame
      › Sluikstorten
      › Sluikverbranden
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF