Home | ABC | Plan | Contact
Burger - Welzijnsvoorzieningen - Samenleving - OCMW - Lokaal Sociaal Beleid - Veiligheid
Veiligheid
 • BE-Alert
 • Noodnummers en wachtdi...
 • Zorg na de ramp
 • Hulpdiensten
 • Organisatie
 • Brandpreventie
 • Pisad - Drugpreventie ...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Pisad - Drugpreventie en -begeleiding (Update: 29-05-2016)


  Pisad

  * PISAD is een organisatie die zich toespitst op drugpreventie én ambulante (vroeg)hulp
     van jongeren, (jong)volwassenen en hun directe omgeving wanneer deze in aanraking
     komen met drugs.
  * PISAD wordt voor 49% gefinancierd door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en voor
     51% door de aangesloten steden en gemeenten.
  * Door deze financiering kan PISAD zijn diensten GRATIS aanbieden.
  * Zowel op preventief als op hulpverlenend vlak werkt PISAD nauw samen met de scholen,
     de schoolbegeleidende diensten en andere partners op het terrein.


  Wie kan bij Pisad terecht?
  * Kinderen, jongeren en (jong)volwassenen.
  * Bevolking in het algemeen: (groot)ouders, opvoeders, schoolpersoneel, …
  * Alle diensten die met kinderen, jongeren en (jong)volwassenen in aanraking komen.


  Wat doet Pisad?
  PISAD werkt over het ganse continuüm gaande van: preventie, vroegdetectie, vroeginterventie tot hulpverlening.

  Preventie
  * Wij geven duidelijke en objectieve informatie omtrent drugs, druggebruik, de risico’s en
     de gevolgen ervan.
  * De preventiesessies zijn erop gericht de jongeren te ondersteunen in het maken van
     een gezonde keuze wanneer ze met drugs en druggebruik in aanraking komen.
  * Vaardigheden die daarmee in verband staan worden getraind en gecoacht.
  * (Groot)ouders en andere opvoeders (schoolpersoneel, …) van kleuters, kinderen, jongeren
     en (jong)volwassenen worden preventief geïnformeerd en op opvoedkundig vlak
     ondersteund.

  Hulpverlening
  * We bieden hulp aan jongeren en (jong)volwassenen die in aanraking komen met drugs
     en hun directe omgeving (ouders, partner, vriend(in), …).
  * Onze hulpverlening is laagdrempelig: geen wachtlijsten; de hulpvraag van de omgeving
     volstaat; mogelijkheid tot huisbezoeken, schoolbezoeken, …
  * We staan in voor de medische hulpverlening: inzet van verslavingsarts(en) en
     samenwerking met collegaehuisartsen.

  Beleidsondersteunend
  * We ondersteunen scholen en instellingen/organisaties in de uitwerking van hun
     drugbeleid.
  * We ondersteunen gemeentelijke en stadsdiensten, verenigingen, jeugddiensten, OCMW’s,
     organisatoren van festivals/evenementen, …
  * We coördineren het lokaal drugoverleg.
  * …


  Meer info
  Drugbegeleider PISAD regio Zottegem, Herzele, Sint-Lievens-Houtem: Marijke Van Audenhove
  Adres: Sociaal Huis (Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem) - tel. 0499-57 84 97 - e-mail: marijke.van.audenhove@oost-vlaanderen.be -
  www.pisad.be.
   
   


  Aanverwante onderwerpen
      › BE-Alert
      › Noodnummers en wachtdiensten
      › Zorg na de ramp
      › Hulpdiensten
      › Organisatie
      › Brandpreventie
      › Pisad - Drugpreventie en -begeleiding
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF