Home | ABC | Plan | Contact
Burger - Welzijnsvoorzieningen - Samenleving - OCMW - Lokaal Sociaal Beleid - Veiligheid
OCMW
 • Inleiding
 • Bestuur
 •     › Algemene informatie
      › OCMW-raad
      › OCMW-raad: Agenda
      › OCMW-raad: Notulen
      › Vast Bureau
      › Bijzonder Comité voor de...
      › OCMW-voorzitter
 • Administratie
 • Sociaal Huis
 • WZC Ter Leen
 • LDC 't Ryckbosch
 • Assistentiewoningen
 • Dagverzorgingscentrum ...
 • Vacatures
 • Contacteer ons
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (Update: 22-09-2017)
  Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst heeft tot taak om, op voorstel en verslag van de maatschappelijk werkers, alle beslissingen te nemen in verband met individuele steun- of leefloondossiers, terugvordering van steun, toekenning van thuiszorgdiensten (poetshulp, maaltijdbedeling, klusjesdienst), individuele beslissingen in verband met de projectwerking en beslissingen in verband met opnames in Ter Leen. Daarnaast heeft het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst een adviserende bevoegdheid in alle sociale zaken. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst vergadert minimaal één keer per maand.


  Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is als volgt samengesteld:
  * Rita Vandenoostende (OCMW-voorzitter)
  * Geert Opdecam (OCMW-raadslid)
  * Marina Van Der Gucht (OCMW-raadslid)
  * Koenraad De Decker (OCMW-raadslid)
  * Rudy De Coensel (OCMW-secretaris)

  De notulen worden opgemaakt door het afdelingshoofd Sociale Zaken   


  Aanverwante onderwerpen
      › Algemene informatie
      › OCMW-raad
      › OCMW-raad: Agenda
      › OCMW-raad: Notulen
      › Vast Bureau
      › Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
      › OCMW-voorzitter
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF