Home | ABC | Plan | Contact
Burger - Welzijnsvoorzieningen - Samenleving - OCMW - Lokaal Sociaal Beleid - Veiligheid
Samenleving
 • Inleiding
 • Ontwikkelingssamenwerk...
 •     › GROS Herzele
      › Fair Trade
 • Senioren
 • Vrijwilligers
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      GROS Herzele (Update: 30-01-2017)
  Wat en wie is GROS?
  GROS staat voor Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking en Duurzame Ontwikkeling
  Het is een adviesraad die de burger wil betrekken bij het beleid rond allerlei thema's die met internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling te maken hebben. Naast een adviserende taak wil de GROS in Herzele een groter draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking creëren via educatie en informatie. De GROS bestaat uit Herzeelse vrijwilligers en organisaties die zich belangeloos inzetten voor een betere en rechtvaardigere wereld.

  * Visie
  * Statuten
  * Huidige leden


  Nieuw!! Subsidiereglement
  De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Duurzame Ontwikkeling (GROS) kent vanaf 2017 subsidies toe voor ontwikkelingssamenwerking. Deze subsidies zijn bedoeld als steun voor activiteiten en projecten rond ontwikkelingssamenwerking / duurzame ontwikkeling. Door deze financiële ondersteuning wil GROS Herzele een meerwaarde geven aan het mondiaal beleid van de gemeente en/of projecten rond ontwikkelingssamenwerking / duurzame ontwikkeling. Ook is het de bedoeling om nieuwe impulsen, activiteiten en projecten te stimuleren en te creëren. De indienperiode voor dossiers loopt tot 31 maart 2018. Klik voor het raadplegen van het volledige reglement en het aanvraagformulier.


  Nieuwe vrijwilligers welkom! Klik hier voor meer info


  Meer info: GROS (Markt 20 in Herzele) - tel. 053-60 70 72 - e-mail: gros@herzele.be

   


  Aanverwante onderwerpen
      › GROS Herzele
      › Fair Trade
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF