Home | ABC | Plan | Contact
Burger - Welzijnsvoorzieningen - Samenleving - OCMW - Lokaal Sociaal Beleid - Veiligheid
Welzijnsvoorzieningen
 • Inleiding
 • Dienstencentrum
 • Kinderopvang
 •     › Algemene informatie
      › Kinderdagverblijf 't klav...
      › Organisator Gezinsopvang De Octopus
        • Algemeen
        • Contact
        • Kwaliteitshandboek
        • Huishoudelijk reglement
        • Wie kan bij ons terecht?
        • Hoe gebeurt een opvangaan...
        • Hoe kinderbegeleider (ont...
        • Prijs opvang
      › Buitenschoolse kinderopva...
      › Speelpleinwerking Pinokio...
      › Contactgegevens
 • PISAD - Drugpreventie ...
 • Rust- en Verzorgingste...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Prijs opvang (Update: 27-03-2017)
  Ouders doen zelf de berekening van hun ouderbijdrage via de online rekenmodule van Kind en Gezin (de regelgeving met betrekking tot de bepaling van de financiële bijdrage wordt beschreven in het Ministerieel Besluit van 17 maart 2008).

  De opvang wordt maandelijks gefactureerd.

  De dienst bezorgt de ouders jaarlijks een fiscaal attest dat toelaat 100% van de kosten (beperkt tot 11,20 euro per dag) af te trekken van het belastbaar inkomen.

  Opgelet: de registratie bij Kind en Gezin dient te gebeuren na de geboorte!

  Wat heb je nodig?
  * een computer, internetverbinding, een e-mailadres en eventueel een kaartlezer
  * indien een kaartlezer: je elektronische identiteitskaart en je PIN-code
  * indien geen kaartleze: een federaal token - om dit token aan te vragen, heb je 3
     nummers nodig (triplet): het rijksregisternummer, je identiteitskaartnummer en je
     SIS-kaartnummer

  Hoe ga je nu concreet te werk?
  * je maakt een profiel aan op de website van Kind en Gezin en logt in met je e-ID of
     federaal token (https://mijn.kindengezin.be)
  * je berekent je inkomenstarief en vraagt je attest aan: door de registratie worden je
     inkomensgeevens en je gegevens over de  gezinssamenstelling automatisch weergegeven
  * na ontvangst van het attest inkomenstarief in je mailbox, stuur je dit door naar
     gezinsopvang@herzele.be en dit uiterlijk tijdens de maand vóór de start van de
     opvang


  Wijziging in de gezinssamenstelling - aantal kinderen ten laste
  Je geeft elke wijziging onmiddelijk door via 'mijn kind en gezin' en bezorgt het nieuwe attest aan de dienst

  Fouten in de berekening
  Je hebt 2 maanden de tijd om een fout in de berekening te melden via de kindengezinlijn.

  Wat zijn de voordelen voor de ouders van deze nieuwe werkwijze?
  * je moet nog enkel het attest inkomenstarief aan de opvang geven. Je inkomen is dus niet
     langer gekend bij de opvangvoorziening
  * je moet je aanslagbiljet niet meer opzoeken en kopiëren omdat de gegevens automatisch
     worden opgeladen

  Je hebt geen computer of internet - je hebt problemen met de online registratie
  * ga naar de dienst voor Kinderbegeleiders tijdens de zitdagen of na een telefonische
     afspraak
  * breng volgende zaken mee: je elektronische identiteitskaart en je PIN-code of je federaal
     token

  Je bezorgt geen inkomenstarief aan de dienst voor Kinderbegeleiders
  De dienst vraagt zelf een attest aan bij Kind en Gezin. Aangezien de dienst niet over de inkomensbewijzen beschikt, zal de maximumbijdrage worden aangerekend.

  Met vragen kan je terecht bij de dienstverantwoordelijke van de dienst voor Kinderbegeleiders op het nummer 053-60 62 14 of rechtstreeks bij Kind en Gezin via het nummer 078-150 100 (elke werkdag van 08u00 tot 20u00).
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Algemene informatie
      › Kinderdagverblijf 't klavertje 4
      › Organisator Gezinsopvang De Octopus
      › Buitenschoolse kinderopvang
      › Speelpleinwerking Pinokio
      › Contactgegevens
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF