Home | ABC | Plan | Contact
Burger - Welzijnsvoorzieningen - Samenleving - OCMW - Lokaal Sociaal Beleid - Veiligheid
Welzijnsvoorzieningen
 • Inleiding
 • Dienstencentrum
 • Kinderopvang
 •     › Algemene informatie
      › Kinderdagverblijf 't klav...
      › Organisator Gezinsopvang De Octopus
        • Algemeen
        • Contact
        • Kwaliteitshandboek
        • Huishoudelijk reglement
        • Wie kan bij ons terecht?
        • Hoe gebeurt een opvangaan...
        • Hoe kinderbegeleider (ont...
        • Prijs opvang
      › Buitenschoolse kinderopva...
      › Speelpleinwerking Pinokio...
      › Contactgegevens
 • PISAD - Drugpreventie ...
 • Rust- en Verzorgingste...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Wie kan bij ons terecht? (Update: 22-01-2014)
  De dienst stelt haar dienstverlening open voor alle kinderen maar neemt bij voorrang kinderen op van:
  * ouders die kinderopvang nodig hebben om werk te zoeken, te houden of om een 
     beroepsgerichte opleiding te volgen
  * alleenstaanden
  * gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen
  * pleegkinderen die kinderopvang nodig hebben
  * broers of zussen van kinderen die in de kinderopvanglocatie opgevangen worden

  Op jaarbasis moeten minstens 20% van de opgevangen kinderen, kinderen zijn uit gezinnen met minstens 2 kenmerken van de voorrangsregels of kinderen uit kwetsbare gezinnen.

  Na het behalen van bovenvermelde quotum kan, bij beperkt aanbod van vrije plaatsen, bovendien voorrang gegeven worden aan inwoners van de gemeente.
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Algemene informatie
      › Kinderdagverblijf 't klavertje 4
      › Organisator Gezinsopvang De Octopus
      › Buitenschoolse kinderopvang
      › Speelpleinwerking Pinokio
      › Contactgegevens
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF