Home | ABC | Plan | Contact
Burger - Welzijnsvoorzieningen - Samenleving - OCMW - Lokaal Sociaal Beleid - Veiligheid
Welzijnsvoorzieningen
 • Inleiding
 • Dienstencentrum
 • Kinderopvang
 •     › Algemene informatie
      › Kinderdagverblijf 't klav...
      › Organisator Gezinsopvang De Octopus
        • Algemeen
        • Contact
        • Kwaliteitshandboek
        • Huishoudelijk reglement
        • Wie kan bij ons terecht?
        • Hoe gebeurt een opvangaan...
        • Hoe kinderbegeleider (ont...
        • Prijs opvang
      › Buitenschoolse kinderopva...
      › Speelpleinwerking Pinokio...
      › Contactgegevens
 • PISAD - Drugpreventie ...
 • Rust- en Verzorgingste...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Kwaliteitshandboek (Update: 21-01-2014)
  De dienst voor Kinderbegeleiders (dienst voor Onthaalouders) beschikt conform de bepalingen opgenomen in het Ministerieel Besluit van 12 juni 2001 tot bepaling van de kwaliteitszorg in de diensten voor Kinderbegeleiders (diensten voor Onthaalouders) over een kwaliteitshandboek.

  Dit handboek werd geschreven door de dienstverantwoordelijk en de kinderbegeleiders en werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 december 2003.

  Het handboek ligt steeds ter inzage op de dienst.

  De dienst informeert de ouders over de evaluatieverslagen van IVA Zorginspectie en over de vergunningsbeslissing en de schriftelijke aanmaningen van Kind en Gezin. De evaluatieverslagen liggen eveneens steeds ter inzage op de dienst.
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Algemene informatie
      › Kinderdagverblijf 't klavertje 4
      › Organisator Gezinsopvang De Octopus
      › Buitenschoolse kinderopvang
      › Speelpleinwerking Pinokio
      › Contactgegevens
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF