Home | ABC | Plan | Contact
Burger - Welzijnsvoorzieningen - Samenleving - OCMW - Lokaal Sociaal Beleid - Veiligheid
Burger
 • Inleiding
 • Adreswijzigingen
 • Akten & attesten
 • Burgerlijke Stand
 • e-loket
 • Identiteit
 • Organen wegneming/tran...
 • Pensioenen
 • Reispassen
 • Rijbewijs
 • Tegemoetkoming persone...
 • Andere tegemoetkominge...
 • Wilsverklaring euthana...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Andere tegemoetkomingen (Update: 27-03-2017)
  Gemeentelijke toelage aan opvoeders van kinderen met een handicap
  Elk jaar voorziet het gemeentebestuur van Herzele een toelage van 170,00 euro voor opvoeders / ouders van kinderen en jongeren met een handicap tot 25 jaar.

  Je kunt deze toelage ontvangen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
  * jij en je kind woonden gans het vorige kalenderjaar in Herzele
  * je kind was op 1 januari van het aanvraagjaar niet ouder dan 25 jaar
  * vanaf 1 januari van het aanvraagjaar werd minstens 66% invaliditeit (of minstens 4
     punten in pijler 1) toegekend aan je kind door de FOD Sociale Zekerheid (Kruidtuinlaan
     50 bus 1, 1000 Brussel)

  Indien je aan deze voorwaarden voldoet voor het verkrijgen van deze gemeentelijke toelage, kan je contact opnemen met de dienst Sociale Zaken (Markt 20 in Herzele) - tel. 053-60 70 72 e-mail:
  sociale.dienst@herzele.be.


  Gemeentelijke premie / tussenkomst in de begrafeniskosten van oudstrijders
  Het gemeentebestuur van Herzele voorziet een tussenkomst van 50,00 euro in de onkosten van de begrafenis van een oudstrijder.

  De aanvrager moet het bewijs kunnen leveren dat de overledene officieel erkend was als oudstrijder, werkweigeraar, gedeporteerde of weerstander. Alsook de bewijsstukken kunnen voorleggen dat hij heeft ingestaan voor de onkosten van de begrafenis van de overledene.

  Indien je aan deze voorwaarden voldoet voor het verkrijgen van deze gemeentelijke premie, kan je contact opnemen met de dienst Sociale Zaken (Markt 20 in Herzele) - tel. 053-60 70 72 - e-mail: sociale.dienst@herzele.be.
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Inleiding
      › Adreswijzigingen
      › Akten & attesten
      › Burgerlijke Stand
      › e-loket
      › Identiteit
      › Organen wegneming/transplantatie
      › Pensioenen
      › Reispassen
      › Rijbewijs
      › Tegemoetkoming personen handicap
      › Andere tegemoetkomingen
      › Wilsverklaring euthanasie
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF