Home | ABC | Plan | Contact
Burger - Welzijnsvoorzieningen - Samenleving - OCMW - Lokaal Sociaal Beleid - Veiligheid
Burger
 • Inleiding
 • Adreswijzigingen
 • Akten & attesten
 • Burgerlijke Stand
 • e-loket
 • Identiteit
 • Organen wegneming/tran...
 • Pensioenen
 • Reispassen
 • Rijbewijs
 • Tegemoetkoming persone...
 • Andere tegemoetkominge...
 • Wilsverklaring euthana...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Tegemoetkoming personen handicap (Update: 16-01-2016)
  Dienst Sociale Zaken - tel. 053-60 70 72 of 053-60 62 11
  Zitdagen: woensdag van 09u00 tot 12u00
                 donderdag van 09u00 tot 12u00 en van 18u30 tot 20u30

  Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

  De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan de persoon met een handicap van 65 jaar of ouder die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen heeft.

  Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met een handicap, alsook van de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden vormt.

  De aanvraag voor de inkomensvervangende tegemoetkoming gebeurt bij de dienst Sociale Zaken van de gemeente waar de persoon met een handicap is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.


  Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)
  De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand, zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

  Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met een handicap, alsook van de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden vormt.

  De persoon die de inkomensvervangende tegemoetkoming wenst te verkrijgen, moet tussen 21 en 65 jaar oud zijn.

  De aanvraag voor de inkomensvervangende tegemoetkoming gebeurt bij de dienst Sociale Zaken van de gemeente waar de persoon met een handicap is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister


  Integratietegemoetkoming (IT)
  De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen heeft.

  Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met een handicap, alsook van de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden vormt.

  De persoon die de integratietegemoetkoming wenst te verkrijgen, moet tussen 21 en 65 jaar oud zijn.

  De aanvraag voor de inkomensvervangende tegemoetkoming gebeurt bij de dienst Sociale Zaken van de gemeente waar de persoon met een handicap is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Inleiding
      › Adreswijzigingen
      › Akten & attesten
      › Burgerlijke Stand
      › e-loket
      › Identiteit
      › Organen wegneming/transplantatie
      › Pensioenen
      › Reispassen
      › Rijbewijs
      › Tegemoetkoming personen handicap
      › Andere tegemoetkomingen
      › Wilsverklaring euthanasie
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF