Home | ABC | Plan | Contact
Evenementen & feestelijkheden - De Steenoven - Bibliotheek - Cultuur - Toerisme - Sport - Jeugd & Speelpleinwerking
Jeugd & Speelpleinwerking
 • Inleiding
 • Contactgegevens
 • De Tettergazet
 • Grabbelpas
 • Jeugdbeleidsplan
 • Jeugdgemeenteraad
 • Jeugdwerkinitiatieven
 • Jeugdraad
 • Kadervorming
 • Kampvervoer
 • Speelpleinwerking
 • Subsidies
 • Huur & Uitleen
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Kadervorming (Update: 25-01-2018)
  Wist je dat het college van burgemeester en schepenen sinds 1 januari 2008 de helft van de cursuskosten voor het volgen van een cursus animator in het jeugdwerk terugbetaalt?

  Het toekennen van de toelage is verbonden aan een aantal voorwaarden
  * je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Herzele of actief
     lid zijn van een erkend jeugdwerkinitiatief van Herzele.
  * je mag de leeftijd van 26 jaar nog niet bereikt hebben op het ogenblik dat de
     kadervormingscursus aanvangt.
  * kadervormingscursussen die leiden tot een attest (animator, hoofdanimator,
     instructeur en hoofdinstructeur) en georganiseerd worden door een nationale, 
     provinciale of regionale organisatie erkend door de Afdeling Jeugd van de Vlaamse
     Overheid komen in aanmerking voor een toelage.
  * kadervormingscursussen gevolgd bij een koepelvereniging erkend door de afdeling Jeugd
     van de Vlaamse Overheid komen ook in aanmerking voor een toelage.


  Download
  hier het gemeentelijk reglement betreffende de terugbetaling van kadervorming.
   


  Aanverwante onderwerpen
      ›  Inleiding
      › Contactgegevens
      › De Tettergazet
      › Grabbelpas
      › Jeugdbeleidsplan
      › Jeugdgemeenteraad
      › Jeugdwerkinitiatieven
      › Jeugdraad
      › Kadervorming
      › Kampvervoer
      › Speelpleinwerking
      › Subsidies
      › Huur & Uitleen
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF