Home | ABC | Plan | Contact
Evenementen & feestelijkheden - De Steenoven - Bibliotheek - Cultuur - Toerisme - Sport - Jeugd & Speelpleinwerking
Jeugd & Speelpleinwerking
 • Inleiding
 • Contactgegevens
 • De Tettergazet
 • Grabbelpas
 • Jeugdbeleidsplan
 • Jeugdgemeenteraad
 • Jeugdwerkinitiatieven
 • Jeugdraad
 • Kadervorming
 • Kampvervoer
 • Speelpleinwerking
 • Subsidies
 • Huur & Uitleen
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Jeugdgemeenteraad (Update: 27-03-2017)
  Het gemeentebestuur van Herzele vindt inspraak en participatie van kinderen en jongeren in het gemeentelijk beleid heel belangrijk. Vanuit deze filosofie werd dan ook een paar jaar geleden de Jeugdgemeenteraad opgericht die zich richt tot kinderen en jongeren uit de 3de graad van het Lager Onderwijs en de 1ste graad van het Middelbaar Onderwijs.

  De Jeugdgemeenteraad van Herzele heeft tot doel:
  * kinderen en jongeren aansporen advies te geven over het gemeentelijk beleid en hen 
     laten kennismaken met het functioneren van het gemeentebestuur

  * kinderen en jongeren bij het gemeentelijk beleid betrekken en hen de kans geven hun
     opmerkingen, wensen en ideeën kenbaar te maken aan de beleidsverantwoordelijken

  * hen op een concrete manier met elkaar leren te overleggen, in het openbaar te
     spreken, te luisteren en naar oplossingen te zoeken


  De Jeugdgemeenteraad heeft enkel een adviserende bevoegdheid. De raadszittingen zijn openbaar en gaan telkens door op woensdagnamiddag in de raadzaal van het gemeentehuis (Markt 20 in Herzele). Het aantal vergaderingen wordt evenwel beperkt tot maximum 4 vergaderingen per schooljaar. De vergaderingen van de Jeugdgemeenteraad worden voorgezeten door de schepen van Jeugd. Een medewerker van de Jeugddienst neemt de taak van secretaris op zich. De agenda van de Jeugdgemeenteraad wordt samengesteld door de raadsleden zelf. Aangezien het gemeentelijk beleid op zich te breed is, spitst de Jeugdgemeenteraad zich enkel toe op zaken waarbij kinderen en jongeren dicht betrokken zijn: speelpleintjes, verkeersveiligheid, vervuiling, sport, recreatie, en dergelijke.

  De Jeugdgemeenteraad bestaat uit een 30-tal raadsleden, leerlingen van de Herzeelse scholen. Elke school organiseert zelf de verkiezingen van haar raadsleden. Ze zijn daarin vrij hun eigen systeem van aanduiding van vertegenwoordiger(s) toe te passen. De scholen kunnen evenwel bij de Jeugddienst terecht om hen hierin te adviseren en te begeleiden. Door de talrijke opkomst en de grote interesse in de Jeugdgemeenteraad wordt een maximum van 5 raadsleden per school toegepast.

  De Jeugdgemeenteraad wordt jaarlijks opgesplitst in vijf werkgroepen of commissies: Milieu en Natuur, Sport en Spel, Bibliotheek, Verkeer, Milieu en de Tettergazet. Elke werkgroep krijgt een budget van maximum 500,00 euro waarmee ze een project naar keuze kunnen uitwerken. Op de gemeenteraad in juni krijgen de leden van de Jeugdgemeenteraad de kans hun project voor te stellen aan de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden.

  Download
  hier het huishoudelijk reglement van de Jeugdgemeenteraad.
   


  Aanverwante onderwerpen
      ›  Inleiding
      › Contactgegevens
      › De Tettergazet
      › Grabbelpas
      › Jeugdbeleidsplan
      › Jeugdgemeenteraad
      › Jeugdwerkinitiatieven
      › Jeugdraad
      › Kadervorming
      › Kampvervoer
      › Speelpleinwerking
      › Subsidies
      › Huur & Uitleen
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF