Home | ABC | Plan | Contact
Algemene info - Algemeen beleid & beleidsplannen - Bekendmakingen - Gemeenteraad - Burgemeester en schepenen - Gemeentediensten - Inspraak - Financiƫn
Bekendmakingen
 • Reglementen & verorden...
 • Andere bekendmakingen
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Reglementen & verordeningen (artikel 186 GD) (Update: 26-03-2017)
  Titel
  Datum beslissing
  Datum bekendmaking
  website
  Link
  Belastingen en retributies
  Aanvullende belasting op de personenbelasting
  GR 21-12-2016
   22-12-2016
  Belastingen en retributies
  Algemene milieubelasting op gezinnen, hinderlijke bedrijven en private rusthuizen
  GR 21-12-2016
  22-12-2016
  Belastingen en retributies
  Belasting onbebouwde percelen en kavels
  GR 21-12-2016
   22-12-2016
  Belastingen en retributies
  Belasting op de aanplakborden
  GR 21-12-2016
  22-12-2016
  Belastingen en retributies
  Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen
  GR 21-12-2016
   22-12-2016
  Belastingen en retributies
  Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van drukwerken met handelskarakter
  GR 21-12-2016
  22-12-2016
  Belastingen en retributies
  Belasting op de stedenbouwkundige dossiers en uittreksels
  GR 21-12-2016
  22-12-2016
  Belastingen en retributies
  Belasting op de tweede verblijven en weekendhuisjes
  GR 21-12-2016
  22-12-2016
  Belastingen en retributies
  Belasting op de uitbating van een dancing
  GR 21-12-2016
  22-12-2016
  Belastingen en retributies
  Belasting op drank- en snoepautomaten
  GR 21-12-2016
  22-12-2016
  Belastingen en retributies
  Belasting op frituren, hot-dog- en escargotskramen
  GR 21-12-2016
   22-12-2016
  Belastingen en retributies
  Belasting op het afleveren van identiteitskaarten, identiteitsstukken, paspoorten en trouwboekjes
  GR 21-12-2016
   22-12-2016
  Belastingen en retributies
  Belasting op het privatief gebruik van het openbaar domein / openbare weg
  GR 21-12-2016
  22-12-2016
  Belastingen en retributies
  Belasting op het vervoer van dronken personen
  GR 21-12-2016
  22-12-2016
  Belastingen en retributies
  Belasting op het weghalen van afvalstoffen, gestort op de plaatsen waar dit storten door een wettelijke of reglementaire bepaling verboden is
  GR 21-12-2016
  22-12-2016
  Belastingen en retributies
  Belasting op klei- en leemontginning
  GR 21-12-2016
  22-12-2016
  Belastingen en retributies
  Belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken voor derden
  GR 21-12-2016
   22-12-2016
  Belastingen en retributies
  Opcentiemen op de gewestelijke heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen
  GR 21-12-2016
   22-12-2016
  Belastingen en retributies
  Opcentiemen op de onroerende voorheffing
  GR 21-12-2016
  22-12-2016

  Noot bij 'Datum beslissing':
  * gemeenteraad = GR
  * college van burgemeester en schepenen = CBS
  * burgemeester = Burg
  * gouverneur = Gouv


  Vorige dienstjaren
  * 2016
  * 2015
  * 2014
  * 2013


   


  Aanverwante onderwerpen
      › Reglementen & verordeningen (artikel 186 GD)
      › Andere bekendmakingen
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF