Home | ABC | Plan | Contact
Gemeentelijke geschenkbon - Markten & kermissen - Raad voor lokale economie - Starterspremie - KMO-gids - Vacatures
Vacatures
 • Inleiding
 • Jobs gemeente
 • Jobs OCMW
 • Contact personeelsdien...
 • Jobsites
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Jobs OCMW (Update: 20-09-2017)
  Het OCMW van Herzele gaat over tot het aanleggen van een werfreserve voor de functie van zorgkundige met 38/38u prestaties in het WZC Ter Leen met bepaalde duur

  Taken
  Een zorgkundige creëert een zo aangenaam, comfortabel en kwaliteitsvol mogelijk leef-, woon- en zorgklimaat voor alle bewoners door optimale hulp, deskundige verzorging en op een realistische wijze stimuleren van de zelfzorg.
  Begeleidt bejaarden in hun laatste levensfase.
  Collegiaal samenwerkt met collega’s en andere disciplines.
  Open contacten onderhoudt met familieleden.
  Bij noodoproepen hulp bieden aan de bewoners van de nabij gelegen assistentiewoningen.

  Wij vragen
  Een zorgkundige die beschikt over een attest, brevet, getuigschrift, certificaat of diploma van het 3° jaar van de derde graad van hoger technisch onderwijs of hoger beroepssecundair onderwijs in een verzorgingsrichting. (zie besluit van de Vlaamse Minister van cultuur, gezin en welzijn van 10.07.1997 en latere wijzigingen)
  Bijv. gezins- en sanitaire hulp, polyvalent verzorgende, kinder-, thuis- of bejaardenzorg, bijzondere jeugdzorg, gezinszorg, verpleegaspirant of één jaar verpleegkunde beëindigd hebben.

  Wij bieden
  Een contract van bepaalde duur.
  Maaltijdcheques van 6,00 euro.
  Gunstige verlofregeling.
  11% weddentoeslag voor onregelmatige prestaties + de wettelijke toeslagen voor avond- en nachtdienst.
  Eind 2017 verhuizen we naar een volledige nieuwbouw met douches op elke kamer, verpleegdossier op elke kamer raadpleegbaar, hoog-laagbaden, tilliften…

  Selectieprocedure
  Bestaat uit een schriftelijke of praktische proef en een interview.

  Meer inlichtingen bij de directeur op 053-60 30 20 of bij het diensthoofd nursing op 053- 60 30 10

  Sollicitaties moeten schriftelijk gebeuren. Deze moeten vergezeld worden van een curriculum vitae en een kopie van attest, brevet, getuigschrift, certificaat of diploma en kopie van visum van zorgkundige.

  Sollicitaties te richten aan de Voorzitter van het OCMW, Rita Vandenoostende, Kloosterstraat 42 te 9550 Herzele ten laatste op 26 september 2017.


  * * * * *


  OCMW Woonzorgcentrum Ter Leen werft aan:
  1 halftijds ergotherapeut(e) voor onbepaalde duur (M/V)

  Hoofddoel van de functie
  De bewoners maximale kansen geven om hun mentale, fysische en sociale mogelijkheden (terug) maximaal te benutten en te ontplooien, en om zich (terug) te kunnen oriënteren in de tijd en in hun sociale omgeving.

  Functie inhoud
  t.a.v. de bewoners:
  * Onderzoeken en inschatten van de wensen en behoeften van de bewoners op vlak
     van ontspanning, vrijetijdsbesteding en sociale contacten met medebewoners en met
     de omgeving.
  * Organiseren van individuele en collectieve activiteiten waarin de bewoners hun
     mogelijkheden terug maximaal kunnen ontplooien (hobby’s, persoonlijke interesses,
     huishoudelijke taken, contacten met familie en relaties, lichaamsverzorging, fitheid,…);
  * Maximaal betrekken van familie en voor de oudere betekenisvolle personen bij het leven
     in het woonzorgcentrum.

  t.a.v. medewerkers en collega’s binnen de instelling:
  Organiseren van en actief participeren aan werkoverleg en integrale bewonerszorg.

  Wij bieden
  Een contract van onbepaalde duur voor 19/38u.
  Maaltijdcheques.
  Mogelijkheid tot vorming en opleiding.

  Wij vragen
  Diploma van gegradueerde of bachelor in de ergotherapie
  Rijbewijs B.

  De indiensttreding is zo vlug mogelijk voorzien.

  Meer inlichtingen bij de directeur op 053-60 30 20 of bij het diensthoofd nursing op 053-60 30 10

  Sollicitaties moeten aangetekend en schriftelijk gebeuren. Deze moeten vergezeld worden van een curriculum vitae en een kopie van je diploma

  Sollicitaties te richten aan de Voorzitter van het OCMW, Rita Vandenoostende, Kloosterstraat 42 te 9550 Herzele ten laatste op 20 oktober 2017.
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Inleiding
      › Jobs gemeente
      › Jobs OCMW
      › Contact personeelsdienst
      › Jobsites
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF