Home | ABC | Plan | Contact
Burger - Welzijnsvoorzieningen - Samenleving - OCMW - Lokaal Sociaal Beleid - Veiligheid
Veiligheid
 • Info elektriciteitssch...
 • Noodnummers en wachtdi...
 • Zorg na de ramp
 • Hulpdiensten
 • Organisatie
 • Brandpreventie
 • Pisad - Drugpreventie ...
 • Tips bij hittegolf en ...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Info elektriciteitsschaarste (Update: 30-10-2014)
  Stroomtekort - Info voor Herzelenaren
  Update 25 september 2014


  Via deze pagina wil het gemeentebestuur je op de hoogte houden in verband met de problematiek rond een mogelijke elektriciteitsschaarste in geval van een zware winterpiek. Reden tot paniek is er niet.

  Afschakeling in Herzele
  Herzele valt in 'schijf 4' van het afschakelingsplan. Het plan is zo opgevat dat de afschakeling start met schijf 6 en zo naar voor toe werkt. Schijven 2 en 1 zijn voorzien als reserveschijven voor in geval de andere schijven niet voldoende zijn.

  Indien het toch tot een effectieve afschakeling komt, zullen in Herzele 111 van de 117 elektriciteitskabines uitgeschakeld worden. Dit tijdens de piekmomenten (17u00 tot 20u00). Een eventuele datum van afschakeling zal 7 dagen op voorhand door Elia gecommuniceerd worden aan het provinciebestuur. Hiervan brengt het gemeentebestuur je uiteraard op de hoogte.

  Gevolgen van een gestructureerde afschakeling
  In je woning kan een stroomonderbreking leiden tot het uitvallen van:
  * de binnen- en buitenverlichting
  * de elektrische en elektronische huishoudtoestellen (koelkast, diepvriezer, televisie,
     radio’s, computer, modem, enz.)
  * de liften (tenzij zij aangesloten zijn op een noodvoedingsbron)
  * de intercoms, magnetische sloten, garagepoorten, alarmsystemen,…

  Naar gelang van de door de stroomonderbreking getroffen zone, zijn andere gevolgen mogelijk zoals:
  * mobiliteitsproblemen (verstoord treinverkeer, sluiting van de slagbomen, pannes van
     de verkeerslichten,…)
  * een verstoring van de telefoon- en internetverbindingen
  * de onmogelijkheid om cash geld te pinnen aan de automatische loketten
  * problemen om benzine te tanken (aangezien de benzinepompen niet werken)

  De impact van een stroomonderbreking kan ook domino-effecten teweegbrengen inzake politionele en civiele veiligheid. De gemeente Herzele, samen met de hulpdiensten, zullen erop toezien dat de gevolgen beperkt blijven.

  Hoe kan je als inwoner of onderneming zelf helpen
  * Tips voor gezinnen
  * Tips voor ondernemingen

  Wat doet het gemeentebestuur
  * Analyse van de impact van een stroomonderbreking op haar grondgebied
  * Aansturen van de gemeentelijke middelen tijdens een stroomonderbreking
  * Uitvoeren van de opgelegde maatregelen vanuit hogere overheden
  * Communicatie en overleg vanuit haar Gemeentelijke Veiligheidscel met de Provinciale
     Veiligheidscel.

  Handelen VOOR een aangekondigde stroomonderbreking
  Als je vooraf geïnformeerd wordt over een stroomonderbreking:
  * Schakel je elektrische toestellen uit
  * Laad je gsm op (buiten de piekuren). Denk eraan dat het mobiele netwerk kan verstoord
     zijn bij een stroomonderbreking en dat ook een vaste telefoon kan aangesloten zijn op
     een modem met stroomvoorziening
  * Verwittig je buren en kwetsbare naasten en vraag hen om dezelfde voorzorgen te nemen.

  Handelen TIJDENS een aangekondigde stroomonderbreking
  Enkele tips bij een langdurige stroomonderbreking:
  * Schakel je elektrische toestellen uit en trek de kabels uit het stopcontact van
     stroomgevoelige apparaten (zoals TV, computer, …); hou een lichtschakelaar
     ingeschakeld zodat je merkt wanneer de stroom is hersteld
  * Sluit ramen en deuren om de binnentemperatuur te behouden
  * Luister naar de media (via een radio op batterijen, een opwindbare radio of de autoradio)
     om op de hoogte te blijven van de situatie en de aanbevelingen van de overheden
  * Indien iemand uit jouw omgeving hulpbehoevend is, neem er dan contact mee op
  * Verkies zaklampen boven kaarsen (of gebruik theelichtjes en plaats die op een
     onbrandbaar oppervlak) Laat brandende kaarsen niet onbewaakt achter
  * Vermijd om je koelkast en diepvriezer onnodig te openen om de lage temperatuur zo
     lang mogelijk te behouden
  * Vermijd te bellen zodat het netwerk niet overbelast wordt. Bel in geval van nood 112
  * Vermijd je gsm te gebruiken. Moet je toch contact nemen, stuur dan best een sms.

  Handelen NA een aangekondigde stroomonderbreking
  Wanneer de stroom hersteld is:
  * Zet niet al jouw elektrische toestellen op hetzelfde moment aan; laat het stroomcircuit
     de tijd om zich te stabiliseren
  * Controleer de toestand van het voedsel in de koelkast en de diepvriezer op tekenen
     van bederf. Bij twijfel: gooi het weg, je gezondheid is belangrijker. Ter info: als de deur
     van een diepvriezer dicht gebleven is, dan kan het voedsel gedurende 24 of zelfs 36 uur
     bevroren blijven, al naargelang de temperatuur.


  Veel gestelde vragen

  Op welke basis werd er belist om mogelijk ook Herzele af te sluiten?
  De selectie van de steden en gemeenten en de indeling in zones werd gemaakt door netbeheerder Elia. Dit op basis van technische redenen. Zo moet het lokale net immers gestructureerde afschakeling toelaten en moet er minimum 500 megawatt per zone kunnen afgeschakeld worden.

  Welke straten worden er precies afgesloten als het zover komt?
  Netbeheerder Eandis heeft een lijst van straten (klik hier en scrol even naar beneden tot onder het roze kader op de pagina) gepubliceerd die geïmpacteerd zijn bij een afschakeling. Voorzichtigheid is echter geboden. Het is echter steeds mogelijk dat een straat die niet voorzien was om afgeschakeld te worden toch door een storing of probleem uitvalt. Deze straat zal later uiteraard, indien mogelijk, opnieuw aangeschakeld worden.

  Als het tot een uitval komt, voorziet het gemeentebestuur dan elektriciteit?
  Helaas niet. Het gemeentebestuur is niet in de mogelijkheid om elektriciteit te voorzien.

  Ik ben zorgbehoevend en heb elektriciteit nodig. Wat doe ik?
  Een uitval van het net voor meerdere uren is altijd mogelijk. Denk maar aan geplande (wegen)werken of een storing door kortsluiting of ongeval. Indien je medisch afhankelijk bent van elektriciteit, is het raadzaam om altijd een noodoplossing te voorzien. Dit kan bijvoorbeeld door een UPS (noodbatterij). Hou in elk geval tijdens een stroomonderbreking contact met personen die je kunnen helpen indien nodig of verplaats je indien mogelijk buiten de zone.

  Hoe groot is de kans dat de stroom in Herzele zal afgesloten worden?
  Alles hangt af van bepaalde factoren. Zo zal veel afhangen van het feit of de centrale Doel 4 tijdig terug operationeel zal zijn, of de Federale Overheid voldoende (extra) elektriciteit in het buitenland zal kunnen aankopen en of we een zeer strenge winter zullen krijgen.

  Hoeveel tijd op voorhand weten we of en wanneer Herzele afgekoppeld zal worden?
  Elia zal minstens 7 dagen op voorhand een waarschuwing geven bij een dreigend elektriciteitstekort. Bij een effectieve afschakeling zullen we de dag voordien vóór 16u00 in kennis worden gesteld als de dreiging zeer kritiek is. Dit zullen wij uiteraard via onze kanalen communiceren.

  Blijf op de hoogte
  Blijf op de hoogte van belangrijke informatie. Volgens ons via Facebook of Twitter.

  Links
  * Crisiscentrum Binnenlandse Zaken
  * FOD Economie
  * Elia
  * Energiesparen.be
  * Facebook Gemeente Herzele
  * Twitter Gemeente Herzele

  Voor meer info, contacteer ons: Gemeentelijke Veiligheidscel (Markt 20 in Herzele) – tel. 053-60 70 78 - e-mail: veiligheid@herzele.be
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Info elektriciteitsschaarste
      › Noodnummers en wachtdiensten
      › Zorg na de ramp
      › Hulpdiensten
      › Organisatie
      › Brandpreventie
      › Pisad - Drugpreventie en -begeleiding
      › Tips bij hittegolf en Ozon Plan
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF